Gemeente Dantumadiel

Better Wetter draagt bij aan de ontwikkeling naar een veenweidegebied in Fryslân met een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer, dat kansen biedt aan sociaaleconomische ontwikkeling in de regio. Better Wetter onderscheidt zich ten opzichte van de andere initiatieven door de koppeling van aanpassingen in het watersysteem (klimaatadaptatie) aan regionale verdienmodellen: Better Wetter maakt letterlijk werk van toekomstbestendig waterbeheer. Deze focus past bij de sterke binding in de regio en het samenwerken tussen verschillende ondernemers en legt ook een duidelijke link naar de biobased economy.