Gemeente Dantumadiel

Better Wetter draagt bij aan de ontwikkeling naar een veenweidegebied in Fryslân met een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer, dat kansen…

Altenburg & Wymenga

Onze ambitie met Better Wetter is om in Fryslân – vanuit een regionaal sterke samenwerking – een (inter)nationale proeftuin te…

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is een plaats waar ondernemers, overheid, onderwijs, onderzoeksinstellingen en organisaties binnen de regio samenkomen. Gezamenlijk werken…

Provinsje Fryslân

Provincie Fryslân is betrokken bij Better Wetter omdat dit programma bijdraagt aan de uitvoering van de veenweidevisie. De kennis en…

Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein en het lectoraat Sustainable Watersystem nemen deel aan het project ‘Better Wetter’. Diverse studenten van o.a.…