Provinsje Fryslân

Provincie Fryslân is betrokken bij Better Wetter omdat dit programma bijdraagt aan de uitvoering van de veenweidevisie. De kennis en ervaring die in het Bûtenfjild wordt opgedaan met innovatieve projecten willen we benutten in andere delen van Fryslân.