Altenburg & Wymenga

Onze ambitie met Better Wetter is om in Fryslân – vanuit een regionaal sterke samenwerking – een (inter)nationale proeftuin te creëren voor innovatieve vormen van watermanagement.