Staatsbosbeheer

In samenwerking met Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân heeft Better Wetter bij Twijzelermieden een gebied geselecteerd, waar al sinds jaar en dag de lisdodde ongestoord groeit. Dit was het perfecte gebied om, na jaren van handmatig snijden, voor het eerst industrieel te oogsten.

Staatsbosbeheer heeft het stuk land beschikbaar gesteld aan Better Wetter, omdat Staatsbosbeheer de duurzame energiestromen wil stimuleren en het interessant vindt om te weten wat het maaien en het afvoeren aan natuurontwikkeling oplevert.

Wanneer je riet en lisdodde maait, valt er meer licht op de bodem, waardoor meer waterplanten kunnen ontstaan. Het project heeft voor Staatsbosbeheer twee belangrijke kanten; de groene verduurzaming en het is een inspirerend en leuk project in de streek. Met als belangrijkste leerdoelen wat het kan brengen en het stimuleren van plantengroei.

Het gebied is niet zo maar een gebied. Het water in het gebied is namelijk kwelwater van wel 1000 jaar oud. Het water komt uit Drenthe en is ondergronds vervoerd. Het komt bij de Twijzel weer omhoog. Hierdoor heeft het kwelwater een bijzondere kwaliteit. Staatsbosbeheer heeft in het gebied oude petgaten teruggebracht. Deze petgaten zullen langzaam weer verlanden. Er zullen in de tijd verschillende fases van natuur bloeien en lisdodde kan daar een onderdeel van zijn. Interessant is om te kijken wat lisdodde toevoegt in die stappen, zodat het gebied weer verlandt.