Better Wetter een van de 6 finalisten van de RAAK-award

Op 3 september is bekend geworden dat het RAAK publiek project Better Wetter een van de 6 finalisten is geworden voor de RAAK-award! Tot en met 2 juli konden projecten, gefinancierd door Nationaal Regieorgaan – SIA zich aanmelden. Van de 23 aanmeldingen zijn er 6 door de jury genomineerd voor de finale.

In Better Wetter wordt er samen met de burgers, overheden, kennisinstellingen en ondernemers gekeken naar het veenweidegebied van Noordoost Fryslân. In dit gebied spelen meerdere problemen een rol. Aan de ene kant vind er bodemdaling plaats door veenoxidatie, waarbij grote hoeveelheden CO2 wordt uitgestoten. Daarnaast vormt bodemdaling  een probleem voor de landbouw in het gebied en gaan natuurwaarden verloren. Aan de andere kant is er door klimaatverandering steeds meer vraag naar het (tijdelijk) bergen van water (er komen steeds vaker extreme natte en droge periodes voor). Het huidige waterbeheerssysteem voldoet niet meer aan de eisen van de toekomst: er moet dus gekeken worden naar nieuwe vormen van waterbeheer.

In het RAAK onderzoek zijn experimenten uitgevoerd met vernatting. Dit betekent dat doelbewust de waterstand hoog gehouden wordt zodat de bodemdaling stopt en er ruimte is voor water. Het vraagt wel om de teelt van andere soorten gewassen zoals lisdodde en veenmos. Ook zijn functiecombinaties onderzocht, bijv. waterberging (klimaatadaptatie) combineren met natte teelten (landbouw) en verbeteren van landschap en biodiversiteit.

Op 15 november wordt tijdens het SIA congres de winnaar uitgeroepen. Naast de jury prijs is er ook nog een publieksprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan het project met de meeste stemmen. Daarom stem allen op Better Wetter via: https://www.facebook.com/RAAKaward/app/126231547426086/

De RAAK-award biedt toonaangevend praktijkgericht onderzoek van hogescholen een podium. Met de prijs wil het regieorgaan de bekendheid en kwaliteit van het onderzoek aan hogescholen verhogen. Voor alle deelnemers, zie: http://www.regieorgaan-sia.nl/RAAK-award