Projecten

Kennisknooppunt Friese Waterkennis

Er wordt een programma voor kennistransfer ontwikkeld, dat bedoeld is voor nationale en internationale kennisuitwisseling op het vlak van toekomstbestendig

Natte landbouw

In dit onderdeel staat de natte landbouw centraal. Gewassen worden onderzocht en ontwikkeld op hun mogelijkheden om te dienen als