Kennisknooppunt Friese Waterkennis

Er wordt een programma voor kennistransfer ontwikkeld, dat bedoeld is voor nationale en internationale kennisuitwisseling op het vlak van toekomstbestendig…

Natte landbouw

In dit onderdeel staat de natte landbouw centraal. Gewassen worden onderzocht en ontwikkeld op hun mogelijkheden om te dienen als…

Opvang hoosbuien in gebouwde omgeving

In dit project komen primair de twee volgende onderwerpen aan de orde: Hoosbui bestendige gemeenten Mogelijkheden voor waterberging op daken…