Welkom bij Better Wetter

Better Wetter, dat is Frysk voor ‘beter water’. Een beter, gezonder en duurzamer watersysteem in het veenweidegebied in de regio Noordoost Fryslân. Dat is wat Better Wetter wil. Maar het is meer. Ons klimaat verandert. Hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe passen we onze manier van leven hierop aan? Met een duur woord wordt dat ‘klimaatadaptatie’ genoemd. Hoe kunnen we duurzamer én milieuvriendelijker gaan leven? Ook hier is Better Wetter mee bezig. Dat noemen we een ‘circulaire economie’. Een economie waarin zoveel mogelijk producten en grondstoffen opnieuw worden gebruikt en waar zo weinig mogelijk wordt weggegooid.

Lees meer over onze activiteiten.

Kennisknooppunt Friese Waterkennis

Er wordt een programma voor kennistransfer ontwikkeld, dat bedoeld is voor nationale en internationale kennisuitwisseling op het vlak van toekomstbestendig…

Natte landbouw

In dit onderdeel staat de natte landbouw centraal. Gewassen worden onderzocht en ontwikkeld op hun mogelijkheden om te dienen als…

Opvang hoosbuien in gebouwde omgeving

In dit project komen primair de twee volgende onderwerpen aan de orde: Hoosbui bestendige gemeenten Mogelijkheden voor waterberging op daken…