Een beter, gezonder en duurzamer watersysteem in het veenweidegebied in de regio Noordoost Fryslân

Duurzamer en milieuvriendelijker leven

Better Wetter, dat is Frysk voor ‘beter water’. Een beter, gezonder en duurzamer watersysteem in het veenweidegebied in de regio Noordoost Fryslân. Dat is wat Better Wetter wil. Maar het is meer. Ons klimaat verandert. Hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe passen we onze manier van leven hierop aan? Met een duur woord wordt dat ‘klimaatadaptatie’ genoemd. Hoe kunnen we duurzamer én milieuvriendelijker gaan leven? Ook hier is Better Wetter mee bezig. Dat noemen we een ‘circulaire economie’. Een economie waarin zoveel mogelijk producten en grondstoffen opnieuw worden gebruikt en waar zo weinig mogelijk wordt weggegooid.

Oogst lisdodde

In de afgelopen weken is op verschillende proefvelden lisdodde geoogst in het kader van het project Better Wetter. Met dit fotoverslag krijgt u een beeld van

Lisdodde voor woningisolatie

Op grote schaal begint bouwgroep Dijkstra Draisma begin volgend jaar met de verbouw van de lisdodde. Het doel is dat binnen twee jaar zo’n honderd

Lisdoddes voor schoner water

Wetterskip Fryslân is bezig met de aanleg van een aantal helofytenfilters gecombineerd met een maalkom. In de diepe maalkom kan slib bezinken. In het ondiepe

Logo_GB_Dantumadiel_rgb
altenburgwymenga
logo kwp med
nordwin
provincie-friesland-e1373448805831
LogoHVHL
Logo_Vereniging_Noardlike_Fryske_Walden_-_kopie
Wetterskip Fryslân logo 2016-page-001 (1)
It-Fryske-Gea
Logo-1-fmf-site
staatsbosbeheer-01-300x300
logo_onof