‘Better Wetter’ oogst lisdoddevelden

Op maandag 19 november werden door het programma ‘Better Wetter’ de eerste lisdoddevelden geoogst. Dit gebeurde in de Twizelermieden nabij Twijzel. Ook in het Bûtenfjild staat een proefveld.
In samenwerking met Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân heeft Better Wetter we bij Twijzel een gebied geselecteerd waar al sinds jaar en dag de lisdodde ongestoord groeit.
Dit was het perfecte gebied om na jaren van handmatig snijden, voor het eerst industrieel te gaan oogsten. Deze machinale oogst werd gedaan door Loonbedrijf D. van der Beek.

De natte lisdodde blijft niet lang goed en moet daarom snel worden gedroogd. Het drogen werd verzorgd door Grasdrogerij Groenvoer uit Opeinde. Het drogen van de lisdodde was de laatste activiteit voor de drogerij dit jaar. Het drogen van lisdodde is iets heel anders dan het gras dat normaliter in de drogerij wordt gedroogd. Werkt de hakselaar wel goed? Vliegt de droogtrommel niet in de brand door al het pluis? Na de eerste lading bleek al snel dat het uitstekend verliep. De balen gedroogde lisdodde kwamen er keurig uit.

Toepassing lisdodde
De lisdoddebalen worden voor verschillende onderzoeken ingezet. Zoals een toepassing als isolatiemateriaal, decoratief plaatmateriaal, grondverbeteraar en veevoeder. De komende periode zullen diverse deelnemers aan het Better Wetter programma hun onderzoeken kunnen voortzetten. Dit alles dankzij een goed ‘tuorreboutjier’.

Better Wetter
Better Wetter is een groot samenwerkingsverband in de regio Nooroost Friesland gericht op toekomstbestendig waterbeheer. Deelnemende partijen zijn: Gemeente Dantumdiel, Wetterskip, Van Hall Larenstein, Nordwincollege, Noardlike Fryske Wâlden, Staatsbosbeheer, ONOF,  Friese Milieu Federatie, Fryske Gea en Kenniswerkplaats Noordoost Friesland.

Foto: Studio Tjeerd Veenhoven