Better Wetter plaatst informatieborden bij lisdodde-proefvelden

Maandag 14 juni onthulde dagelijks bestuurslid Otto van der Galiën (Wetterskip Fryslân) het informatiebord van Better Wetter op de activiteitenboerderij van familie Hania in Westergeest. Op het bord staat informatie over het onderzoek dat het projectteam doet naar het gebruik van lisdodde als isolatiemateriaal.

In Westergeest staat het informatiebord bij de activiteitenboerderij van familie Hania, De Hammerslag. De familie Hania is enthousiast over het project en heeft een veld beschibaar gesteld als proeflocatie. In het veld is vorig jaar lisdodde geplant. Eind dit jaar zal de lisdodde worden geoogst en gebruikt worden als isolatiemateriaal of plaatmateriaal in de bouw.

Ook bij de proefvelden in Mûnein, Kootstertille en Ryptsjerk zijn deze borden geplaatst, die hierbij in gebruik worden genomen. De borden zijn geplaatst om voorbijgangers te informeren over de betreffende locatie en het project Better Wetter.

Onderzoek met lisdoddeteelt
Op de grond van de familie Hania ligt een proefveld met lisdoddeteelt. Hiermee wordt onderzoek gedaan naar manieren om het inklinken van veen tegen te gaan en de CO2- uitstoot te beperken. Familie Hania vindt dergelijk onderzoek belangrijk voor de toekomst van de agrarische sector en voor het behoud van de flora en fauna. Ook het duurzaam ondernemen staat bij het familiebedrijf hoog in het vaandel.

Artikelen hierover in de pers:
Omrop Fryslân: https://omrop.frl/iZiz
Veldpost: https://www.veld-post.nl/artikel/407473-better-wetter-onderzoekt-lisdoddeteelt-in-friesland/
It Fryske Gea: https://www.itfryskegea.nl/nieuws-publicaties/nieuws/onthulling-informatieborden-better-wetter/
Nieuwe Dockumer: https://betterwetter.nl/nieuwe-dockumer/
Leeuwarder Courant: https://betterwetter.nl/leeuwarder-courant/