Brûslunch

Dinsdag 5 november heeft Better Wetter een lunch georganiseerd op de Mariahoeve in het Bûtenfjild te Veenwouden. Tijdens deze ‘Brûslunch’ werden omwonenden van het Bûtenfjild onder het genot van stamppot geïnformeerd over de activiteiten van Better Wetter. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst waar we vooral ook samen het gesprek over de toekomst van het gebied zijn aangegaan.