Documentaire Better Wetter

In deze documentaire Better Wetter 2020 laten we zien welke nieuwe ontwikkelingen er zijn in het Veenweidegebied van Fryslân.

Om de lisdoddeteelt voor lokale ondernemers interessant te maken, kijken we wat je met lisdodde kan en wat het oplevert. Zo ontwikkelen we isolatiemateriaal, verwerken we de lisdodde in meubels en zoeken we naar passende verdienmodellen bij de verschillende eindproducten.

We onderzoeken in het Brûsplak ook andere natte teelten, zoals kroosvaren,  cranberry en veenmos.  Zo doen we ook mee aan onderzoek met veenmos als onderdeel van een biologische luier en kroosvaren als veevoer.

Wil je meer weten: stel je vraag aan projectleider d.osinga@nordwincollege.nl