Interview student Sydo de Jong

Wie ben je en waar komt je interesse vandaan voor Better Wetter?

Mijn naam is Sydo de Jong, momenteel volg ik de opleiding milieukunde aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Binnen deze opleiding heb ik gekozen voor de major toegepaste ecologie. Deze major heb ik gekozen omdat mijn interesse ligt bij het buitenwerken, maar ook het kunnen uitvinden of sommige natuurlijke materialen op den duur een vervanger kunnen zijn van bestaande materialen.

Hiervoor is een stageplaats bij Better Wetter zeker geschikt, omdat hier onder andere onderzoek gedaan wordt of plantaardig materiaal, zoals de lisdodde, gebruikt kan worden als isolatiemateriaal.

Wat is het doel van jouw stageopdracht?

Het doel van het project “Veenmos- en cranberrygroei” is, door middel van experimenteel onderzoek te verrichten, meer inzicht te krijgen over de combinatieteelt van cranberry’s en veenmos. Hierbij wordt onderzocht wat voor invloed verschillende veenmosdichtheden hebben op de groei van cranberry’s.

Wat zijn opvallende resultaten van je stageopdracht?

Bij onderzoek in het proefveld viel op dat in het reeds ingeplante deel van het proefveld het veenmos zo goed is gaan groeien, dat enkele cranberryplanten zijn overwoekerd door het snelgroeiende veenmos. Daarentegen hadden zich ook al enkele bessen gevormd aan sommige cranberryplanten.

Het overige deel van het proefveld is nu ook ingeplant met cranberryplanten en veenmos. Dit heeft nog tijd nodig om te gaan groeien, alvorens er een conclusie uit het onderzoek kan worden getrokken.

Wat spreekt jou het meeste aan bij het project Better Wetter?

Wat mij het meest aanspreekt zijn de verschillende nieuwe manieren om materialen zoals de lisdodde te kunnen gebruiken. Daarnaast vind ik het interessant om uit te zoeken hoe om te gaan met de bodemdaling in de veengebieden en natuurlijk het oplossen van deze problematiek.