Interview student Wout Smeenk

Wie ben je en waar komt je interesse vandaan voor Better Wetter?

Mijn naam is Wout Smeenk. Ik ben een 4e jaars milieukunde student aan Hogeschool Van Hall Larenstein en volg de major Toegepaste Ecologie. Binnen deze richting ligt mijn interesse voornamelijk in planten en het gebruik van planten voor duurzame doeleinden. Daarom is het project over natte teelten voor mij een ideale stageopdracht.

Wat is het doel van jouw stageopdracht?

Het doel van mijn stageopdracht is om door middel van experimenteel onderzoek inzicht te krijgen in de invloed van verschillende plantdichtheden op de groei van veenmos, en de invloed van combinatieteelt tussen cranberry’s en veenmos op de groei van beide gewassen.

Wat is de voortgang? Zijn er opvallende uitkomsten tot nu toe? Wat ga je de komende periode nog doen?

Momenteel zijn het veenmos en de cranberry’s aangeplant en kan de groei van de beide gewassen gemonitord worden. Hier zijn nog geen uitkomsten van, omdat de gewassen pas zijn aangeplant. De komende periode begin ik met het monitoren van de groei van beide gewassen en de soorten die zich in het proefveld gaan ontwikkelen. Daarnaast zullen ook enkele fysisch/chemische eigenschappen van het proefveld worden gemonitord, zoals hoogte ligging van het veld, de waterstand, de Ph van het water en de EGV van het water.

Wat spreekt jou het meeste aan bij het project Better Wetter?

Hetgeen wat mij het meest aanspreekt in het Better Wetter project vind ik eigenlijk wel de natte landbouw en voornamelijk dat hierbij wordt gekeken naar het oplossen van meerdere problemen tegelijkertijd, zoals het tegengaan van de uitstoot van CO2 en de maaivelddaling als gevolg van het ontwateren van veengebieden.