Interview student Ymbert Dijkstra

Wie ben je en waar komt je interesse vandaan voor Better Wetter?

Ik ben Ymbert Dijkstra, 23 jaar en student aan de NHL-Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Ik heb mijn minor gedaan met als onderwerp circulariteit en duurzaamheid. Tijdens mijn afstuderen bij de Gemeente Noardeast-Fryslan wilde ik graag weer met dit onderwerp bezig. Daardoor ben ik geïntroduceerd bij het project Better Wetter.

Wat is het doel van jouw stageopdracht?

De doelstelling van mijn afstudeeronderzoek is het ontwerpen van een businessmodel voor de teelt van lisdodde.

Wat is de voortgang?

Inmiddels heb ik mijn onderzoek afgerond, waarbij zowel het rapport, de presentatie en de verdediging van vragen is beoordeeld met een 8.

Zijn er opvallende uitkomsten tot nu toe?

Tijdens het onderzoek is er een aantal zaken naar voren gekomen. Met name over schaalvergroting, het dienen van een regionale functie en sociale & ecologische opbrengsten. Voor eventueel meer informatie verwijs ik u naar mijn onderzoek.

Wat ga je de komende periode nog doen?

Komende periode ga ik mijn laatste tentamens halen zodat ik kan afstuderen.

Wat spreekt jou het meeste aan bij het project Better Wetter?

Hetgeen wat mij het meest aanspreekt aan dit project is de diversiteit. Ik heb me nu bezig gehouden met de teelt van lisdodde, maar het project is zoveel breder en heeft meerdere interessante onderwerpen.