Kom naar de Dag van de Centrale As op 21 september

Kom naar de Dag van de Centrale As bij Landgoed Mariahoeve op zaterdag 21 september.

Hoe krijgt het veenweidegebied in Noordoost Fryslân een duurzamer watersysteem? In het project Better Wetter wordt daar hard aan gewerkt.

Door een ander waterbeheer zullen delen van het land te nat worden om er koeien te weiden. Voor die delen heeft de boer met de natte teelt een alternatief. Het gaat dus niet om een totale omschakeling van veehouderij naar het kweken van natte teelten.

Maar wat voor natte teelten zijn er? En wat kan je daar vervolgens van maken? Meer informatie? Kijk op de website van de Kenniswerkplaats.