Lisdoddes voor schoner water

Wetterskip Fryslân is bezig met de aanleg van een aantal helofytenfilters gecombineerd met een maalkom. In de diepe maalkom kan slib bezinken. In het ondiepe moerasdeel filteren moerasplanten (helofyten) voedingsstoffen uit polderwater voordat het op de Friese boezem wordt uitgeslagen. Lees hier verder.