Oogst Lisdodde

In de afgelopen weken is op verschillende proefvelden lisdodde geoogst in het kader van het project Better Wetter. Per locatie is onderzocht wat de meest geschikte en haalbare oogstmethode is.

Bij het eerste veld verliep de oogst voorspoedig. Tijdens de werkzaamheden met de maaikorf werd eerst de sigaar van de stengel verwijderd en vervolgens de plant aan de onderzijde afgeknipt. Het verwijderen van de sigaar ging soms moeizaam. De stengels zijn aan de bovenzijde minder stevig en kunnen daardoor makkelijk aan de kant geduwd worden. Dit gebeurde ook tijdens het maaikorven, waardoor sommige sigaren niet zijn afgeknipt. Grotendeels is dit wel goed gegaan.

Bij het tweede veld is 3 jaar geleden de zode gefreesd, waardoor de rupsmaaier af en toe onder de zode duikt en de zode opstuwt. Het was de bedoeling om de gemaaide lisdodde vervolgens op een wiers te leggen. Dit lukte hierdoor ook niet. Er is besloten om een machine te gebruiken, waarbij je nog maar 1 werkgang hebt. Deze machine maait de lisdodde, klepelt het en verzamelt het in de opvangbak. Het materiaal bleek wel erg fijn gehakseld te zijn. Er moet nog onderzocht worden voor welke toepassingen dit materiaal geschikt is.

Op de derde locatie was het land helaas te nat om met machines op te gaan. Rietsnijders konden ook niets betekenen. Er is nog gekeken of een amfibievoertuig geschikt was, maar deze bleek de lisdodde niet te kunnen oogsten. Het vervolgplan is om de teeltbedden te oogsten zodra het vriest, zodat de machines het land op kunnen, of handmatig. Komend jaar zal verder onderzoek gedaan worden naar oogstmethodes waarbij het natte land geen probleem vormt.

Conclusie
Met de periode van de oogst zijn wij erg afhankelijk van de grasdrogerij. De grasdrogerij weet pas enkele dagen van tevoren wanneer wij daar terecht kunnen. Bovendien is de grasdrogerij erg milieuvervuilend, wat niet past binnen het duurzame concept van Better Wetter. Komend jaar moet gezocht worden naar alternatieve droogmethodes, zodat wij flexibeler zijn in de oogstperiode en minder milieuvervuilend zijn.

Daarnaast bleek de oogstperiode dit jaar in een erg natte periode te vallen. Dit gaf problemen bij de tweede en derde locatie. Er moet gezocht worden naar oogstmethodes waarbij ook in natte perioden geoogst kan worden zonder het land te beschadigen.

De eerste locatie bleek ideaal te zijn. Door de hoge, stevige kade konden hier zwaardere machines rijden. Het perceel is erg lang en smal, waardoor de maaikorf er langs kon rijden en er niet doorheen hoefde te rijden. Bij het inrichten van percelen op boerenterrein zou dit principe nagemaakt kunnen worden.