Presentatie waardenkaarten Bûtefjild

Op 28 maart 2019 hebben studenten Fenne Ellenkamp en Marije ten Berge een presentatie gehouden over de uitkomsten van een onderzoek gepresenteerd aan het kernteam van Better Wetter. Hierbij was ook wethouder Kees Wielstra van de gemeente Dantumadiel aanwezig.

Fenne en Marije hebben een onderzoek uitgevoerd voor hun opleiding Management  Leefomgeving aan Hogeschool Van Hall Larenstein.
De studenten hebben op basis van interviews met betrokkenen van Wetterskip Fryslân, Noardlike Fryske Wâlden, Friese Milieufederatie en gemeente Dantumadiel waardenkaarten opgesteld voor het Bûtefjild. Het doel van het onderzoek was om zicht te krijgen op de wensen en voorwaarden die de verschillende partijen hebben bij het hanteren van hogere waterstanden en vernatting van gebieden. De waardenkaarten geven aan wat het gewenste en verwachte effect van hogere waterstanden en vernatting is op verschillende ecosysteemdiensten in het gebied, zoals voedselproductie,  groene recreatie, waterberging, waterzuivering en biodiversiteit.


Kansen voor nieuwe verdienmodellen

Verhoging van grondwaterpeilen en vernatting van gebieden heeft impact op deze ecosysteemdiensten en de economische en maatschappelijke waarde daarvan. Op basis van de uitkomsten werd duidelijk dat vernatting leidt naar meer integratie van verschillende ecosysteemdiensten in het gebied, bijvoorbeeld door combinatie van voedselproductie, waterberging en biodiversiteit. Hierdoor ontstaat meerwaarde. En er lijken kansen te ontstaan voor nieuwe verdienmodellen in het gebied, bijv. rond groene recreatie.