Proeven met natte teelten Better Wetter Fase 2

Tussentijdse rapportage van resultaten t/m 2020 door Ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga.