Rapportage Natte Teelten Better Wetter

In 2019 is er hard doorgewerkt aan de proeven met natte teelten binnen het project Better Wetter.

Zo is de groei van de lisdodde gemonitord en zijn er verschillende experimenten uitgevoerd bij de teelt en de oogst van de lisdodde.

Onder publicaties vind je het rapport met de resultaten tot en met 2019.
Het rapport is ook hier te downloaden.

Voor 2020 zijn er nieuwe locaties gevonden waar de komende maanden nieuwe lisdodde wordt ingezaaid.