RTV NOF aanwezig bij het planten van cranberry en veenmos bij het Brûsplak in Feanwâlden.

In de demoveldjes bij het Brûsplak in Feanwâlden hebben Aldric Alkema en Stijn Heinsius cranberryplantjes geplant. Zij zijn studenten van mbo Life Sciences / Nordwin College.

Verder hebben zij veenmos aangebracht op een bamboemat. Veenmos moet net op de grens van water en bodem groeien. Doordat het bamboe blijft drijven als er veel water valt, verwachten we dat het automatisch op het juiste niveau blijft.

De studenten lopen stage bij Better Wetter en doen onderzoek naar natte teelten. Zij nemen o.a. watermonsters bij het Brûsplak en verschillende agrariërs, die meedoen aan het project. Zij testen dit water op fosfaat, stikstof, kali- en zuurstofgehaltes. Ook doen ze bodemonderzoek.

https://www.rtvnof.nl/video-butenfjild-feanwalden-proeftuin-voor-veenweideprobleem

Het Brûsplak is onderdeel van Better Wetter en ligt in het hart van het Bûtefjild: de proeftuin voor toekomstbestendig waterbeheer. Het is een ontmoetingsplek voor studenten, experts en inwoners uit de regio. Hier zijn ook de demoveldjes te vinden, waar de studenten onderzoek doen naar natte teelten.