Studenten in Friesland op zoek naar gewassen met toekomst

Artikel Better Wetter op website GroenPact.


De melkveehouders in het veenweidegebied ten noordoosten van Leeuwarden hebben al jaren te maken met bodemdaling. Het veen klinkt in. Zelfs zo erg, dat melkveehouders sommige percelen niet meer kunnen gebruiken voor hun bedrijfsvoering, omdat de percelen te nat zijn. Maar er speelt meer in het gebied, zo is er waterberging nodig in tijden van overvloedige regenval. Tijd voor beter water, of zoals de Friezen zeggen: better wetter.

Lees het hele artikel:
https://www.groenpact.nl/groen-in-actie/studenten-in-friesland-op-zoek-naar-gewassen-met-toekomst