Studenten Nordwin College doen onderzoek bij Ecologisch Onderzoek- en Adviesbureau Altenburg & Wymenga

Twee studenten van de opleiding Opzichter/uitvoerder groene ruimte hebben voor hun stage hun inzet getoond bij twee projecten van ecologisch onderzoek- en adviesbureau Altenburg & Wymenga.

Voor het project Better Wetter hebben de studenten gezocht naar mogelijkheden om het plantaardig materiaal van de lisdodde als grondstof toe te passen in producten die alledaags gebruikt kunnen worden. Ook hebben ze met de voeten in de veengrond gestaan, want in de teeltbedden is pitrus tussen de lisdodden gegroeid. Het was zwaar werk, maar al snel is veel lisdodde bevrijd van deze indringer.

Verder hebben veel boeren afgelopen jaar schade geleden door een uitbraak van veldmuizen. A&W heeft een app ontwikkeld, de Muizenmonitor, om dit soort uitbraken vroeger te kunnen signaleren. Met deze app hebben de studenten de muizenactiviteit van afgelopen wintersituatie in verschillende gebieden van Zuidwest Friesland in kaart gebracht.