Studenten Nordwin College planten natte gewassen in Bûtenfjild

Vier studenten van de opleiding ‘Opzichter/uitvoerder groene ruimte’ van het Nordwin College, hebben het proefveldje bij het Brûsplak in het Bûtenfjild gebruiksklaar gemaakt. Ze hebben beplanting en nieuwe natte gewassen geplant. Ook is een drainagesysteem aangelegd, zodat het veld goed onder water blijft staan. Dit project maakt deel uit van het programma Better Wetter

Veenmos, lisdodde en azolla
In drie van de vier vakken van het proefveldje hebben de studenten veenmos met mattebies, lisdodde en azolla geplant. Onder leiding van onderzoek- en adviesbureau Altenburg & Wymenga zijn delen uit het veld gehaald, wat nu verder in het proefveld kan uitgroeien.

Mogelijke toepassing als grondstof
De gewassen worden op deze manier onderzocht en ontwikkeld op hun mogelijkheden om te dienen als grondstof voor toepassingen met goede marktkansen. Andere meerwaarden zijn:

  • Vernatting van de veenbodem heeft remming van de bodemdaling tot gevolg.
  • Lisdodde en Azolla hebben de eigenschap meststoffen aan de bodem en water te onttrekken en daarmee schoner te maken.
  • Natte gewassen kunnen een goed economisch rendement opleveren, waardoor het een mooie aanvulling of alternatief kan zijn voor de traditionele melkveehouderij in veenweidegebieden.