Terugblik: bijeenkomst Better Wetter

Afgelopen donderdagmiddag 18 mei vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats waar studenten en betrokken partijen aanwezig waren. De studenten van o.a. Milieukunde, Tuin- en Landschapsarchitectuur  en het Nordwin College presenteerden hun onderzoek binnen Better Wetter. Daarnaast was er een presentatie door Ivan Mettrop van onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga over natte teelten en vertelde VHL projectleider Jan Fliervoet over het onderzoeksprogramma op Van Hall Larenstein. Na afloop van de presentaties en discussies over de diverse onderzoeken was er tijd voor een bezoek aan de lisdodde teeltbedden in het gebied. Deze zijn aangelegd door de studenten van het Nordwin College en zullen de komende jaren worden gemonitord door o.a. studenten van Wageningen Universiteit en het Nordwin College.

Better Wetter wil bijdragen aan een ontwikkeling naar een veenweidegebied in Fryslân met een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer, dat kansen biedt aan sociaaleconomische ontwikkeling in de regio. Better Wetter onderscheidt zich ten opzichte van de andere initiatieven door de koppeling van aanpassingen in het watersysteem (klimaatadaptatie) aan regionale verdienmodellen: Better Wetter maakt letterlijk werk van toekomstbestendig waterbeheer. Deze focus past bij de sterke binding in de regio en het samenwerken tussen verschillende ondernemers en legt ook een duidelijke link naar de biobased economy.