Wint Better Wetter de Raak-Award? Stem nu!

Better Wetter is genomineerd voor de Raak-Award 2018! De RAAK-Award biedt toonaangevend praktijkgericht onderzoek van hogescholen een podium. Met de prijs wil het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek de bekendheid en kwaliteit van het onderzoek aan hogescholen verhogen.

In het project Better Wetter onderzoeken burgers, overheden, kennisinstellingen en ondernemers samen nieuwe vormen van waterbeheer.

Better Wetter is Fries voor ‘Beter Water’. Het onderzoek richt zich dan ook specifiek op nieuwe vormen van waterbeheer voor het veenweidegebied van Noordoost Friesland.  In dit gebied wordt veel water rondgepompt, de bodem daalt en CO2 verdwijnt naar de atmosfeer. De bodem kan geen water meer opnemen, terwijl klimaatverandering juist vraagt om meer bergend vermogen. Het is duidelijk dat het waterbeheer anders moet, maar hoe doe je dat als een groot deel van de regionale (landbouw)economie op het bestaande watersysteem is gebaseerd?

In het onderzoek worden experimenten gedaan met vernatting. Dit betekent dat doelbewust de waterstand hoog gehouden wordt zodat de bodemdaling stopt en er ruimte is voor water. Het vraagt wel om de teelt van een ander soort gewassen zoals lisdodde en veenmos.

Vindt u dat Better Wetter de Raak Award 2018 moet krijgen? Breng dan nu uw stem uit!