Proefveld Butenfjield 1

Wij doen graag mee met het project Better Wetter, omdat wij ons zorgen maken over de doorgaande daling van onze veengrond. En we zijn benieuwd of met de teelt van lisdodde er weer aangroei kan plaatsvinden of dat de bodemdaling stopt. Ook zijn we benieuwd naar de toepassingsmogelijkheden van lisdodde en of hier een verdienmodel voor boeren in zit.

Wat we in ieder geval geleerd hebben, is dat je lisdodde op dezelfde manier moet oogsten als riet en dat er op grotere schaal wel aan de mechanisatie gewerkt moet worden.
Ook het inzaaien van lisdodde luistert nauw, je kunt beter jonge stekjes planten.

Wij zijn verder nieuwsgierig hoe de biodiversiteit zich in het lisdoddeveld ontwikkelt. Welke dieren komen er op af en gedijen in het water?