Proefveld Butenfjield 2

Naast het proefveld Butenfjield 1, is in 2020 ook het proefveld Butenfjield 2 aangelegd. Het proefveld bestaat uit vier kleine proefvelden van 15 bij 15 meter. In deze proefvelden zijn twee verschillende lisdodde geplant (kleine lisdodde en grote lisdodde) en de lisdodden zijn op twee verschillende dieptes geplant (25 en 30 cm diep). De reden voor het telen op verschillende dieptes en verschillende soorten lisdodden is om te onderzoeken welke diepte en lisdodde het meest geschikt is om te telen.