Proefveld Ryptsjerk

Lisdodde geplant op veengrond.

Wij nemen deel aan het project Better Wetter door het beschikbaar stellen van een stukje land. Hier is in het voorjaar van 2020 lisdodde geplant op veengrond. Het is als boer belangrijk om verder te kijken naar nieuwe mogelijkheden en wat bijzonders te doen. Met ons deelnemen aan Better Wetter willen we buiten de gebaande paden kijken. Waarbij het voor ons als boeren interessant is om te weten of het telen van lisdodde rendabel en economisch interessant is.

Voor boerenbedrijven, maar ook voor landeigenaren en andere bedrijven, is de kennis op rendement en de opstart van teelten van lisdodde erg interessant. Bijvoorbeeld kennis van voorbereiding van zaaibed, welke grond is het meest optimaal, wat moet er gebeuren voor dat lisdodde groeit, welke onderhoud en kosten liggen hier mee gepaard. Naast financiële toevoeging in het landschap is het ook van belang dat er een markt is. 

Kijkend naar de toekomst is lisdodde zeker interessant. Vooral nu een groot bouwbedrijf (Dijkstra Draisma) een stukje land heeft gekocht om zelf lisdodde te telen en oogsten. Dit geeft aan dat de wens naar meer volume groot is. De boeren kunnen de gevraagde volumes verschaffen voor het bouwbedrijf. Het is niet de bedoeling dat het bouwbedrijf zelf lisdodde gaat telen. Dit willen ze graag overlaten aan de grondeigenaren. Met de huidige vraag naar meer volume en wanneer het financieel rendabel is, is het telen van lisdodde zeer interessant. Genoeg redenen om bij te dragen aan het project Better Wetter