Proefveld Twijzelermieden

In samenwerking met Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân heeft Better Wetter bij Twijzelermieden een gebied geselecteerd waar al sinds jaar en dag de lisdodde ongestoord groeit.
Dit was het perfecte gebied om na jaren van handmatig snijden, voor het eerst industrieel te gaan oogsten. Staatsbosbeheer heeft het stuk land beschikbaar gesteld aan Better Wetter, omdat Staatsbosbeheer de duurzame energiestromen wil stimuleren en omdat het interessant is om te zien wat het maaien en het afvoeren voor natuurontwikkeling oplevert.

Wanneer je riet en lisdodde maait, valt er meer licht op de bodem, waardoor meer waterplanten kunnen ontstaan. Het project heeft voor Staatsbosbeheer twee belangrijke kanten, de groene verduurzaming en een inspirerend en leuk project in de streek. Met als belangrijkste leerdoelen wat het kan brengen en het stimuleren van plantengroei.

Het gebied is niet zo maar een gebied. Het water in het gebied is namelijk kwelwater van wel 1000 jaar oud. Het water komt uit Drenthe en is ondergronds vervoerd en komt er bij de Twijzel weer omhoog. Makend dat het kwel water bijzonere kwaliteit heeft. Staatsbosbeheer heeft in het gebied oude pepgaten terug gebracht. Deze pepgaten zullen langzaam weer ver landen. Er zullen in de tijd verschillende fases van natuur bloeien en lisdodde kan daar een onderdeel van zijn. Interessant is om te kijken wat lisdodde toevoegt in die stappen zodat het gebied weer verland wordt.