Proefveld veenmos & cranberry’s

De zoektocht naar een toekomstbestendig veenlandschap is een gezamenlijke opgave. Door experimenteerruimte beschikbaar te stellen voor natte teelten (als alternatief verdienmodel) willen wij hier actief aan bijdragen.
We zijn in 2017 begonnen met een teeltbed veenmos. In 2020 is er een tweede teeltbed veenmos aangemaakt, maar dit keer in combinatie met cranberry (grote veenbes).

Waarschijnlijk door een wisselend waterpeil kwam er al snel veel lisdodde in het tweede teeltbed. De ontwikkeling en oogst van de veenmoskragge werd daardoor belemmerd. Lisdodde is evenwel ook een interessante soort in het kader van natte teelten. Hiervan hebben we geleerd dat de natuur zich niet altijd zo gedraagt als verwacht!

Het veenmos ontwikkelt zich super goed, maar voor je kunt oogsten moet er wel een gesloten veenmospakket ontstaan. Dit kan een aantal jaren duren. Het is duidelijk geen snelle teelt, maar gaat wel veel vlugger dan bosbouw.

Uiteindelijk kun je jaarlijks oogsten en hoef je niet opnieuw te planten, zaaien, bemesten enzovoorts. Tot dat moment doen we af en toe wat begeleidend maaibeheer en houden we het waterpeil en de kwaliteit in de gaten.