Proefveld Westergeest

Wij nemen deel aan het project Better Wetter door het beschikbaar stellen van een stuk land. Hier is in het voorjaar van 2020 lisdodde geplant. Op deze locatie is sprake van een kleilaag aan de oppervlakte met daaronder een veenlaag. Dit is interessant, omdat er op de overige locaties geen klei in de bodem aanwezig is. Een experiment op deze ondergrond heeft binnen het project dus een meerwaarde.

Om onderzoek te doen naar manieren om het inklinken van veen tegen te gaan en de CO₂- uitstoot te beperken, werden wij gevraagd of we mee wilden doen aan een proefveld met lisdoddeteelt. Wij vinden dergelijk onderzoek belangrijk voor de toekomst van de agrarische sector en voor het behoud van de flora en fauna. Ook het duurzaam ondernemen hebben we hoog in het vaandel.  Wij zijn een extensief bedrijf en hebben daardoor de ruimte om aan dergelijk onderzoek mee te werken.

Bij het afgraven van de kleilaag zagen we dat het veen omhoog kwam. Echter, op die plaatsen waar nog een dikker laagje klei is blijven zitten, groeit de lisdodde beter.
Omdat wij veel bezoekers op onze Activiteitenboerderij Hammerslag krijgen, vinden we het ook belangrijk dat we dergelijke onderzoeken kunnen toelichten. Gedurende het recreatieseizoen is ook ons rustpunt geopend, zodat eenieder onder het genot van een kopje koffie/thee uitleg van ons kan krijgen.

Rondom ons proefveld hebben we wilde bloemen gezaaid om ook met deze proef iets extra’s te betekenen voor de biodiversiteit.