Duurzame en functionele oeververdediging in oppervlaktewatersystemen

In dit project komen primair de twee volgende onderwerpen aan de orde:

  • Innovatieve duurzame oeververdediging (alternatief steenstort)
  • Natuurvriendelijke oevers opwaarderen door functiecombinaties met waterberging

 

In dit project worden de mogelijkheden onderzocht van alternatieven voor harde oeverbescherming met steenstort en beschoeiing ten behoeve van een betere ecologische kwaliteit van oevers.

Het innovatieve karakter zit in de technologische vernieuwing voor oeverbescherming met geïntegreerde doelstelling (bescherming en natuur).

Activiteiten

Er worden experimenten uitgevoerd met een nieuw systeem van ‘zachte’ oeverbescherming met behulp van ‘oeverbakken’ en met aangepaste inrichting van natuurvriendelijke oevers als vooroever (en waterberging daarachter). Er worden verschillende uitvoeringen en materialen van de oeverbakken getest op effectiviteit voor oeverbescherming en natuurrealisatie.