Flexibel peilbeheer in deelsystemen als motor voor natte laagveensystemen

In dit project komen primair de twee volgende onderwerpen aan de orde:

  • Belang van peildynamiek voor biodiversiteit inclusief proeven
  • Verkenning mogelijkheden en betekenis van opschaling in deelsystemen

In dit project wordt de haalbaarheid onderzocht van herintroductie van peildynamiek in laagveensystemen voor ecologische revitalisering, door het op gang houden van de vegetatiecyclus van verlanding en degradatie. Het innovatieve karakter van dit project zit in het verkrijgen van handvatten voor ecologische revitalisering van laagveensystemen binnen een sterk gereguleerd en veilig watersysteem.

Activiteiten

In het project worden locaties gezocht en ingericht waar (gecontroleerde) peildynamiek geïntroduceerd kan worden om de mogelijkheden en voorwaarden te onderzoeken met behulp van pilots. Er wordt voortgebouwd op eerdere proefgebieden die voor dit doel zijn ingericht. In een bureaustudie worden mogelijkheden van opschaling verkend.