Gevoeligheid van regionale watersystemen voor klimaatverandering

In dit project wordt een aanpak ontwikkeld om de gevoeligheid van regionale watersystemen voor klimaatverandering vast te stellen, om de meest kwetsbare delen van het watersysteem op het spoor te komen en te voorspellen wat effecten zijn van maatregelen voor klimaatadaptatie.  De ontwikkelde aanpak vormt belangrijke kennis om landgebruik en waterbeheer tijdig aan te passen aan klimaatverandering

Activiteiten

Er wordt een model van het regionale watersysteem ontwikkeld. Met dit model wordt voor de regio Noordoost-Friesland onderzocht hoe regionale watersystemen reageren op de verwachte klimaatverandering, wat de financiële en maatschappelijke gevolgen zijn en op welke onderdelen het systeem het meest kwetsbaar is. Met het model worden vervolgens de effecten van adaptatiemaatregelen getest en worden mogelijke gevolgen voor de ruimtelijke inrichting verkend (in de vorm van een toekomstig ‘klimaatlandschap’). Mogelijke maatregelen (bijvoorbeeld natte teelten) worden elders binnen Better Wetter onderzocht.

De binnenboezem van de Falomster Feart  (Longitude: 5.986626 Latitude: 53.247845) maakt deel uit van het watersysteem van Noordoost-Friesland en wordt speciaal onderzocht omdat het een combinatie is van natuur en landbouw. De mogelijkheden om voor verschillende landgebruiksfuncties uit te wijken naar het water met behulp van drijvende constructies (bijvoorbeeld voor wonen, zonnecellen, veestallen), worden ook onderzocht (floating futures).

Voor de benodigde flexibiliteit in bestuur en beleid om tijdig te anticiperen op klimaatverandering en de bevolking mee te krijgen wordt een strategie voor ‘good governance’ ontwikkeld.