Kennisknooppunt Friese Waterkennis

Er wordt een programma voor kennistransfer ontwikkeld, dat bedoeld is voor nationale en internationale kennisuitwisseling op het vlak van toekomstbestendig waterbeheer en klimaatadaptatie. Het programma wordt gebaseerd op de resultaten van Better Wetter en andere Friese kennisinstituten als Van Hall Larenstein en Wetsus. Het programma fungeert daarbij als knooppunt (of platform) voor kennistransfer. Door het kennisprogramma in samenwerking met lokale ondernemers in de horeca en verblijfsaccommodatie in de regio Noordoost-Friesland (rond het Bûtenfjild) aan te bieden als (geheel verzorgd) zakelijk arrangement wordt bijgedragen aan de regionale economie.

Met het Better Wetter Festival tijdens Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018 wordt Better Wetter als innovatief kennisprogramma nationaal en internationaal voor het voetlicht gebracht.

Het innovatieve karakter zit in het verbinden van activiteiten van (internationale) kennisuitwisseling met lokale ondernemers op het vlak van horeca en verblijfsaccommodatie

Activiteiten

In dit project wordt een programma ontwikkeld voor het uitdragen en uitwisselen van de Better Wetterkennis, samen met andere Friese kennis over waterbeheer (bij bijvoorbeeld het lectoraat Hogeschool Van Hall Larenstein, Wetsus). Er wordt een organisatiestructuur in het leven geroepen om het programma uit te voeren, in samenwerking met de andere Friese kennisinstellingen op het vlak van waterbeheer. Internationale kennisuitwisseling wordt gerealiseerd door uitwisselingsprojecten te organiseren met andere regio’s in de Noord-Europese laagvlakte die eenzelfde problematiek en noodzaak van klimaatadaptatie kennen (Noord-Duitsland, België, Engeland, Frankrijk, Kaliningrad, Baltische staten). Samen met ondernemers in de horeca worden zakelijke arrangementen ontwikkeld om het programma in de regio rond de proeftuin Bûtenfjild, geheel verzorgd en ingebed in verblijfsvoorzieningen, aan te bieden.

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 wordt een cultureel programma gemaakt om het publiek langs kunstzinnige weg te informeren en te betrekken bij de problematiek van klimaatadaptatie. Het programma wordt als Better Wetter Festival aantrekkelijk opgetuigd. Door aan te haken bij LCH 2018 wordt gebruik gemaakt van de internationale uitstraling.

Deelprojecten

  1. Kennistransfer Friese waterkennis
  2. Kennistoerisme – ontwikkeling zakelijke arrangementen rond waterkennis
  3. Better Wetter Festival ism Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018