Onderzoek duurzaam watersysteem

Projectomschrijving:
RAAK is een onderzoek naar een duurzaam watersysteem. Van Hall Larenstein gaat onderzoek doen naar mogelijkheden voor en gevolgen van nieuwe vormen van waterbeheer. Dit leidt tot een digitaal handboek voor professionals, een veldwerkplaats en een kennismanagementsysteem. Voor dit project is RAAK (Regionale Aandacht en Actie voor Kennisinnovatie) financiering aangevraagd; deze aanvraag is nu in behandeling.

Betrokken partijen:
Van Hall Larenstein