Lisdodde teelt

Projectomschrijving:
Hierbij gaat het om het starten met de natte teelt van lisdodde en de oogst, deels ook uit natuurgebieden, alsmede het opzetten van een regionale business case. Er zijn al voorbeelden van mogelijke producten (biolaminaat, isolatiemateriaal) die ook daadwerkelijk kans maken vermarkt te kunnen worden. Er zijn verschillende ondernemers die willen participeren. De inzet op deze natte teelt maakt het mogelijk om inderdaad enkele interessante producten voor de markt te produceren. Dat kan sterk bijdragen aan het draagvlak en acceptatie van nieuwe wegen voor natte gebieden.

Betrokken partijen:
Altenburg & Wymenga, Studio Tjeerd Veenhoven, Alle Pilat, Hendrik Wester

Locatie:
Bûtefjild 5 in Feanwâlden

Wat er verder nog te weten valt:
Er wordt op het grondgebied van de Mariahoeve een aantal proefvelden aangelegd waar gestart wordt met de lisdoddeteelt. In dit deel van het project zal veel aandacht uitgaan naar de wijze van teelt en de wijze van productie en oogst. Daarin kan het onderwijs een belangrijke rol spelen, in het bijzonder Aeres. Het tweede deel van het project behelst de ontwikkeling van de producten in samenwerking met Huis Veendam en lokale ondernemers. Het doel is het ontwikkelen van enkele goed vermarktbare streekproducten. De inzet is eerste gericht op biolaminaten.

Voor een beter beeld van het proces van de droging en verwerking van lisdodde is er een video op de website van de Bouwgroep Dijkstra-Draisma beschikbaar. De webpagina met de video is te bereiken met de volgende link: https://bgdd.nl/wat-we-bedenken/lisdodde/