Brûsplak

Het Brûsplak is een broedplaats, ontmoetingsplek en kenniscentrum voor inwoners uit de regio, studenten en experts. Om na te denken over ons waterbeheer, klimaatverandering en hoe we hier op in kunnen spelen.

Betrokken partijen:

Het Brûsplak is ontwikkeld door verschillende partijen uit de regio vanuit de regionale gedachte: Mei in-oar wurkje oan ‘e takomst fan Noardeast Fryslân. Nordwin College was hierbij projectleider. Het Brûsplak is gefinancierd vanuit het ‘Iepen Mienskipsfûns’ van de Provinsje Fryslân en het Ondernemersfonds Dantumadiel.

Locatie:

Bûtefjild 5 in Feanwâlden