Brûsplak

Het Brûsplak is een broedplaats, ontmoetingsplek en kenniscentrum voor inwoners uit de regio, studenten en experts. Om na te denken over ons waterbeheer, klimaatverandering en hoe we hier op in kunnen spelen.

Betrokken partijen:

Het Brûsplak is ontwikkeld door verschillende partijen uit de regio vanuit de regionale gedachte: Mei in-oar wurkje oan ‘e takomst fan Noardeast Fryslân. Nordwin College was hierbij projectleider. Het Brûsplak is gefinancierd vanuit het ‘Iepen Mienskipsfûns’ van de Provinsje Fryslân en het Ondernemersfonds Dantumadiel.

Locatie:

Bûtefjild 5 in Feanwâlden

Wat er verder nog te weten valt:

Er is regelmatig wat te beleven bij het Brûsplak. Ook zijn er regelmatig studenten aan werk. Heeft u zelf een bijeenkomst of een evenement waar het Brûsplak geschikt voor is? Kijk dan in de agenda of de datum vrij is en neem contact op met Rianne Vos van Kenniswerkplaats Noordoost: r.vos@nordwincollege.nl.