Waterkwaliteit en landbouwkundige gebruikswaarde bij waterberging

Nat grasland heeft een verhoogd risico op ziekten voor schapen en runderen (leverbot, maagdarmwormen, longwormen) en inundaties kunnen het bodemleven sterk beïnvloeden. In dit project worden de risico’s onderzocht die runderen en schapen lopen wanneer ze weiden in gebieden met waterberging, zowel natuur- als landbouwgebieden, en welke mogelijkheden er zijn om de risico’s te bepreken. In praktijksituaties wordt het feitelijke besmettingsrisico onderzocht. Ook andere aspecten van de landbouwkundige gebruikswaarde worden onderzocht (invloed op opname van het gras door het vee, op bodemleven en bodemvruchtbaarheid)

Het innovatieve karakter van dit project zit erin dat de mogelijkheden van functiecombinatie van waterberging en landbouwkundige gebruikswaarde scherper worden gesteld.

Activiteiten

Er vindt literatuur-, datastudie en praktijkonderzoek plaats naar de waterkwaliteit in waterbergingsgebieden in Friesland (bijvoorbeeld Broeksterwâld, Longitude: 5.986261 Latitude: 53.270962) en de relatie met ziekterisico’s voor runderen en schapen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen waterkwaliteit in natuurgebieden en landbouwgebieden Ook de effecten op het bodemleven en bodemvruchtbaarheid, en de opname van het gewas door het vee worden onderzocht.