Invloed van cranberry’s op gecombineerde teelt met veenmos op agrarische grond

Rapportage onderzoek student Wout Smeenk.


Doel van dit onderzoek
Het doel van dit project is door middel van experimenteel onderzoek inzicht te krijgen in de invloed van verschillende plantdichtheden op de groei van veenmos en de invloed van combinatie teelt tussen veenmos en cranberry’s op de groei van beide gewassen. Hierbij wordt gekeken naar de groeisnelheid van veenmos bij verschillende plant dichtheden en de wel of geen aanwezigheid van cranberry’s. Ook wordt er gekeken naar de invloed van de plantdichtheden van het veenmos op de groei van de cranberry planten.