Nieuws

Lisdoddes voor schoner water

Wetterskip Fryslân is bezig met de aanleg van een aantal helofytenfilters gecombineerd met een maalkom. In de diepe maalkom kan

Documentaire Better Wetter

In deze documentaire Better Wetter 2020 laten we zien welke nieuwe ontwikkelingen er zijn in het Veenweidegebied van Fryslân. Om

Voortgang teeltbedden

In april zijn vier nieuwe locaties ingericht voor lisdoddeteelt. Wat gebeurt er vier maanden later en hoe liggen de teeltbedden