Kennisknooppunt Friese Waterkennis

Er wordt een programma voor kennistransfer ontwikkeld, dat bedoeld is voor nationale en internationale kennisuitwisseling op het vlak van toekomstbestendig…

Lisdodde teelt

Projectomschrijving: Hierbij gaat het om het starten met de natte teelt van Lisdodde en de oogst, deels ook uit natuurgebieden,…

Onderzoek duurzaam watersysteem

Projectomschrijving: RAAK is een onderzoek naar een duurzaam watersysteem. Van Hall Larenstein gaat onderzoek doen naar mogelijkheden voor en gevolgen…

Veenmos

Projectomschrijving: We zoeken in Better Wetter naar innovatieve vormen van werken in natte veenweiden, voor het Actieprogramma aansluitend bij natte…