Projecten

Brûsplak

Het Brûsplak is een broedplaats, ontmoetingsplek en kenniscentrum voor inwoners uit de regio, studenten en experts. Om na te denken

Lisdodde teelt

Projectomschrijving:Hierbij gaat het om het starten met de natte teelt van lisdodde en de oogst, deels ook uit natuurgebieden, alsmede

Onderzoek duurzaam watersysteem

Projectomschrijving: RAAK is een onderzoek naar een duurzaam watersysteem. Van Hall Larenstein gaat onderzoek doen naar mogelijkheden voor en gevolgen

Veenmos

Projectomschrijving: We zoeken in Better Wetter naar innovatieve vormen van werken in natte veenweiden, voor het Actieprogramma aansluitend bij natte