Proefveld Butenfjield 1

Wij doen graag mee met het project Better Wetter, omdat wij ons zorgen maken over de doorgaande daling van onze

Proefveld Butenfjield 2

Naast het proefveld Butenfjield 1, is in 2020 ook het proefveld Butenfjield 2 aangelegd. Het proefveld bestaat uit vier kleine

Proefveld Ryptsjerk

Lisdodde geplant op veengrond. Wij nemen deel aan het project Better Wetter door het beschikbaar stellen van een stukje land.

Proefveld Twijzelermieden

In samenwerking met Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân heeft Better Wetter bij Twijzelermieden een gebied geselecteerd waar al sinds jaar en

Proefveld veenmos & cranberry’s

De zoektocht naar een toekomstbestendig veenlandschap is een gezamenlijke opgave. Door experimenteerruimte beschikbaar te stellen voor natte teelten (als alternatief

Proefveld Westergeest

Wij nemen deel aan het project Better Wetter door het beschikbaar stellen van een stuk land. Hier is in het