Staatsbosbeheer

In samenwerking met Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân heeft Better Wetter bij Twijzelermieden een gebied geselecteerd, waar al sinds jaar en

Van der Ploeg

Wij doen graag mee met het project Better Wetter, omdat wij ons zorgen maken over de doorgaande daling van onze

Familie Van Eijden

Lisdodde geplant op veengrond. Wij als familie Van Eijden nemen deel aan het project Better Wetter door het beschikbaar stellen

Twijzelermieden

In samenwerking met Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân heeft Better Wetter bij Twijzelermieden een gebied geselecteerd waar al sinds jaar en

It Fryske Gea

De zoektocht naar een toekomstbestendig veenlandschap is een gezamenlijke opgave. Door experimenteerruimte beschikbaar te stellen voor natte teelten (als alternatief

Familie Hania

De familie Hania neemt deel aan het project Better Wetter door het beschikbaar stellen van een stuk land. Hier is